KADRY I PŁACE

W ramach naszych usług oferujemy usługi z zakresu HR, kompleksową obsługę kadr, płac, ubezpieczeń społecznych jak również prawidłowe zakładanie akt pracowniczych, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP. Wyręczamy pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników. Na bieżąco szkolimy naszych specjalistów z przepisów prawa pracy, by wszelkie dokumenty były sporządzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Akta pracownicze

 • Oferujemy zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych u pracodawcy.
 • Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych. Wszystkie dokumenty pracownicze powinny być umieszczone w odpowiednich częściach akt. Należy je ułożyć chronologicznie oraz ponumerować.
 • Dodatkowo, części A, B, C, D powinny zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów
  Część A akt osobowych powinna zawierać dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
  W części B należy przechowywać dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia.
  W części C należy przechowywać dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.
 • Część D to miejsce na przechowywanie dokumentów związanych z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonych w innych przepisach.

 

Kadry i płace

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracownika
 • sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
 • obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów
 • wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności
 • wyliczanie premii , rozliczanie nadgodzin oraz innych dodatkowych składników wynagrodzenia
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji związanych z zatrudnianiem pracowników w zakresie podatku dochodowego, ZUS, PFRON, GUS i inne
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji urlopów
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • wystawianie dokumentów pracowniczych (umów, świadectw pracy, zaświadczeń itp.)
 • kontrola ważności szkoleń BHP (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • sporządzanie druków RMUA, pasków tajnych, zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie raportów dotyczących wynagrodzeń na potrzeby osób zarządzających

 

BHP

Szkolenie BHP to obowiązek, który dotyczy każdego pracownika. Ważne jest również, by dokładnie pilnować terminów ważności szkolenia, gdyż za ich niedotrzymanie Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo ukarać mandatem.
Są dwa rodzaje szkolenia. Pierwsze to szkolenie wstępne i na jego podstawie można dopuścić osobę do wykonywania pracy. Drugie to szkolenie okresowe, które ma charakter czasowy i należy je odnawiać w zależności od zajmowanego stanowiska.

Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie się z ogólnymi przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 • zapoznanie się ze szkodliwymi i zagrażającymi zdrowiu lub życiu czynnikami, występującymi na danym stanowisku, a także środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • przygotowanie do wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób bezpieczny oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Kadry i płace pod kontrolą! Obsługa kadrowo płacowa na korzystnych warunkach!

Żadna działalność gospodarcza nie może obejść się bez obsługi kadr, płac oraz ubezpieczeń społecznych. Nasza firma może w kompleksowy sposób przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, jak również zająć się aktami pracowniczymi i organizacją szkoleń BHP. Dzięki naszemu wsparciu pracodawca będzie mógł oddelegować część czasochłonnych obowiązków i skupić się na rozwoju firmy. My zadbamy o to, by wszelkie formalności były dopełnione w sposób rzetelny i zgodny z obecnymi przepisami prawa. Nasza kadra ciągle uczestniczy w dodatkowych szkoleniach, posiadamy zatem zarówno doświadczenie jak i aktualną wiedzę dotyczącą kwestii księgowych.

Obsługa kadrowo płacowa Katowice: outsourcing kadr i płac

Przy większych przedsiębiorstwach obsługa wypłat pracowniczych staje się problematyczna. Wszelkie kwestie związane z przygotowaniem list wynagrodzeń personelu, wypłaty zasiłków chorobowych lub opiekuńczych, a także obliczeniem stawki wynagrodzenia adekwatnej do charakteru zatrudnienia można przekazać naszym specjalistom. Zajmiemy się kompleksową obsługą płac, uwzględniając również wszystkie dodatkowe czynniki. W zakres naszej działalności wchodzi również obsługa kadrowa przedsiębiorstwa. Do przykładowych realizacji, którymi możemy się zająć należy:

 • przygotowanie deklaracji związanych z zatrudnianiem pracowników w zakresie podatku dochodowego, ZUS, PFRON, czy GUS,
 • rozliczanie i księgowanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów,
 • obsługa obowiązkowych szkoleń BHP,
 • weryfikacja kwestii ubezpieczeń pracowniczych oraz wystawianie niezbędnych dokumentów (umów, świadectw pracy i innych zaświadczeń).

 

Rzetelna obsługa kadrowa i płacowa

Prowadzenie działalności wymaga skrupulatnego katalogowania danych. Dotyczy to również kwestii dokumentacji pracowników zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo. Przechowywaniem i uzupełnianiem tych informacji może zająć się nasz dział rachunkowy. Dokonamy nie tylko ich aktualizacji, lecz także zadbamy o to, by były one przechowywane w należytym porządku.

Taka segregacja korzystnie wpłynie na obsługę działalności. Przedstawiciel kierownictwa będzie mógł wówczas w dowolnym momencie sprawdzić potrzebne informacje, które zawsze będą pod ręką. Pozwoli to sprawniej weryfikować dane i znacznie przyspieszy czas podjęcia decyzji.

Obsługa księgowo kadrowa firmy w kontekście BHP

Obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy dotyczą wszystkich zatrudnionych. Ich ważność jest zwykle ustalana na odpowiedni okres czasu, po którym członek personelu powinien powtórzyć niezbędny kurs. Nasz dział księgowy może przejąć kwestię dopilnowania terminów szkoleń, przez co właściciel przedsiębiorstwa nie będzie musiał zajmować się tym osobiście.

Specjaliści z działu kadr i płac będą na bieżąco weryfikować ważność szkoleń wśród pracowników i w razie potrzeby zapisywać członków zespołu na odpowiednie kursy. Podczas prac uwzględnimy zarówno pracowników potrzebujących okresowych szkoleń jak i nowoprzyjętych członków zespołu, którzy zobligowani są do odbycia wstępnego instruktażu.