W trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa należy przeprowadzać bieżącą ewidencję wszelkich podejmowanych działań. Niektóre korporacje często decydują się wówczas na utworzenie własnego działu księgowego, choć nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie i z pewnością nie jedyne. Można również zamówić pełną obsługę księgową, którą nasza firma udostępnia dla małych i dużych przedsiębiorstw. W zakres prac wchodzi kompleksowa pomoc w obsłudze ksiąg rachunkowych, ewidencji VAT i środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR) pod kontrolą!

W ramach usług firma ABR Patronat może skrupulatnie zająć się podatkową księgą przychodów i rozchodów. Dzięki naszemu wsparciu podstawowe obowiązki, które mogłyby pracownikom firmy zająć sporo czasu zostaną systematycznie wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi i regulacjami prawnymi. W skład podstawowych działań wchodzić będzie prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych, a także obsługę podatków dochodowych od osób fizycznych oraz kontrolowanie należności i zobowiązań.

Zajmiemy się również sporządzaniem niezbędnych dokumentów i raportów, takich jak:

  • obowiązkowe sprawozdania finansowe,
  • sprawozdania statystyczne dla GUS z zakresu finanosowo-księgowego,
  • raporty dotyczące bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
  • różne zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L.

Pełna księgowość Katowice – prowadzenie KPIR w rzetelny sposób

Przy dużych przedsiębiorstwach, obowiązków jest również proporcjonalnie więcej. Proponujemy więc wybór obsługi pełnej księgowości, dzięki której można będzie zadbać o formalną stronę realizowanych przedsięwzięć, a przy tym zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Zapewnimy opracowanie i zastosowanie Zakładowego Planu Kont, który będzie dostosowany do potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa, a ponadto:

  • będziemy prowadzić ewidencję dokumentów księgowych, sprzedaży zakupów, środków trwałych i wyposażenia, a także plan amortyzacji,
  • obliczymy sumę miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków od towarów i usług,
  • zajmiemy się obsługą podatków PIT, CIT oraz kontrolą należności i zobowiązań,
  • przygotujemy potrzebne zestawienia, raporty i prezentacje wyników działalności przedsiębiorstwa.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – obsłużymy też ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Obejmujemy fachowym wsparciem również przedsiębiorstwa, które wybrały zryczałtowany sposób odprowadzania podatków od przychodów. Również w tym przypadku udostępniamy możliwość prowadzenia ewidencji dokumentów księgowych w imieniu naszego klienta. Zajmiemy się też kwestią obliczenia miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od pracowników i przygotowaniem zeznań rocznych PI 28.

W trakcie współpracy, na bieżącą informować będziemy naszych klientów o zmianach w przepisach prawno-podatkowych, które dotyczą branży gospodarczej przedsiębiorstwa. Dodatkowo w ramach pakietu usług zajmiemy się przygotowaniem sprawozdań finansowych i statystycznych. Nasz dział specjalistów będzie ściśle współpracował z przedstawicielami służb rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi.