Rok kalendarzowy 2021 powoli zbliża się do końca. To dobry moment na podsumowanie zrealizowanych celów i dokonań również od strony księgowej. Przedsiębiorstwa już przymierzają się do rozliczenia z fiskusem, sprawdzając, które rozwiązanie podatkowe będzie w ich sytuacji najlepsze. Na szczęście w nadchodzącym okresie rozliczenia nie zaszło jeszcze wiele zmian, w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podatek na zasadach ogólnych – jak to wygląda?

Rozliczenie działalności w tej formie wymaga wypełnienia deklaracji PIT-36. W zestawieniu należy zawrzeć wyłącznie dochody opodatkowane stawką 17% lub 32% w zależności od osiągniętego progu dochodów.

Podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z zasad ogólnych można skorzystać z licznych ulg, między innymi:

 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa,
 • ulgi na internet (do kwoty 760zł)
 • ulgi termomodernizacyjnej (do 53 tys. zł)
 • ulgi na dzieci,
 • ulgi na działalność rozwojową.

Dochody można zestawiać wspólnie z małżonkiem, o ile pozostawali oni w związku przez cały rok podatkowy. Warto podkreślić, że w przypadku, gdy podatnik przy tej metodzie rozliczenia osiągnie dochody poza działalnością, również powinien je rozliczyć w deklaracji PIT-36 lub PIT 11.

Podatek liniowy – kto może go zapłacić?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tego sposobu rozliczeń muszą opłacić podatek w wysokości 19% podstawy. Jego wysokość nie jest uzależniona od dochodów, jednak osoby korzystające z tego rozliczenia nie mogą jednocześnie zastosować ulg, które dostępne są przy zeznaniu na zasadach ogólnych.

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać:

 • podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność,
 • osoby nieświadczące usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym dla niego w ramach stosunku pracy w aktualnym roku podatkowym.

Po wybraniu opcji podatkowej nie ma możliwości korzystania z ulg, niemożliwe jest też złożenie zeznania wspólnie z  małżonkiem. Przy podatku liniowym zabronione jest również odliczenie kwoty wolnej od podatku.

A może wykorzystać ryczałt?

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu, są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-28 do końca lutego przyszłego roku. Taką deklarację mogą złożyć:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej,
 • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

Rozliczenie za rok 2021 przebiega na tych samych zasadach co w roku poprzednim. Przy ryczałcie, należy obliczyć podatek zgodnie z obowiązującą stawką, dopasowaną do typu działalności. Korzystając z tej opcji podatkowej, nie mamy możliwości złożenia deklaracji wspólnej z małżonkiem, jednak niektóre udogodnienia takie jak ulga internetowa czy z tytułu darowizny są tutaj dostępne.