Rynek pracy rządzi się swoimi prawami. Dziś to nie stopień naukowy a doświadczenie odgrywa przewodnią rolę w selekcji osób na konkretne stanowisko. A absolwenci uczelni oraz szkół średnich często nie podejmowali do tej pory zatrudnienia… Aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku, można odbyć staż. Czym jest ta forma zatrudnienia? I jakie korzyści wynikają z jej zastosowania?

Kilka słów o stażu na początek

To jedna z form “parazatrudnienia”, z której mogą skorzystać bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy. Staż pozwala nabyć nowych umiejętności i doszkolić się w interesującej branży. Niektórzy w kontekście stażu stosują zamienne pojęcie praktyki, w rzeczywistości jednak to nie jest to samo. Praktyka dotyczy nabywania doświadczenia w zakładzie pracy w trakcie jednego z etapów edukacji, staż natomiast stanowi gruntowne przygotowanie do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Z tej formy mogą skorzystać między innymi:

  • osoby samotnie wychowujące dzieci,
  • osoby bez zatrudnienia do 30 roku życia i starsze (po spełnieniu kilku dodatkowych warunków),
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby starsze, które utraciły pracę i chcą pozostać na rynku.

Jak długo może trwać staż?

Staż przydzielany z urzędu trwa standardowo 3 miesiące. Istnieje jednak możliwość wydłużenia okresu do 6 miesięcy dla osób po 30 roku życia oraz 12 miesięcy w przypadku młodych pracowników. Między poszczególnymi okresami stażowymi musi jednak zaistnieć przerwa, która powinna trwać minimum rok. Stażysta z tej formy poszerzania doświadczeń zawodowych może korzystać maksymalnie przez dwa lata.

W trakcie stażu bezrobotny posiada ubezpieczenie rentowe, emerytalne oraz wypadkowe. Zatrudniony będzie miał również wynagrodzenie – Urząd Pracy zapewnia ekwiwalent wynoszący 120% podstawy zasiłku dla bezrobotnych. Niektóre przedsiębiorstwa organizują własne programy stażowe, jednak zazwyczaj polegają one na bezpłatnym zdobywaniu doświadczenia.

Staż ma sporo korzyści

Ta forma współpracy może stanowić cenne wsparcie osoby, która wcześniej nie miała pełnego zatrudnienia. Głównym plusem zatrudnienia jest uzyskane doświadczenie. W trakcie stażu zatrudniony może uzyskać praktyczne przygotowanie do wykonywanego zawodu, znacznie efektywniejsze od praktyk.

Dzięki programom stażowym pracownik zwiększa swoją atrakcyjność na rynku zatrudnienia. Pracodawcy przychylnym okiem patrzą na osoby, które miały już styczność z zawodem, dlatego chętniej wybiorą osobę, która zdecydowała się na staż. Programy zwykle dają także możliwość uzyskania pierwszej umowy o pracę- niektóre urzędy proponują opłacenie stażu pod warunkiem minimum 3-miesięcznego zatrudnienia uczestnika przez tę samą firmę.

Warto korzystać z tej formy zatrudnienia również ze względu na stypendium. Choć nie jest to jeszcze wymarzona kwota – średnie wynagrodzenie na stażu wynosi około 1400 zł na rękę. Zawsze jednak są to środki, które wesprą budżet.