Przy standardowym harmonogramie pracy i stałej, ośmiogodzinnej zmianie nie ma problemów z naliczeniem nadgodzin. Sprawa nieco komplikuje się, gdy zatrudniony wykonuje swoje obowiązki na podstawie zrównoważonego systemu. W tym przypadku grafik jest znacznie bardziej elastyczny, długość dziennej zmiany również może być różna. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny? Podpowiemy w niniejszym artykule…

Kiedy stosuje się zrównoważony czas pracy?

System wykorzystywany jest często przy profesjach sezonowych, które wymagają dostosowania grafiku pracy do odpowiednich warunków. Równoważny system czasu pracy(http://patronat.com.pl/kadry-place-i-hr/) umożliwia przedłużenie dobowej zmiany i okresów wzmożonej pracy, które równoważone są poprzez krótszy czas realizacji obowiązków w innych dniach lub dodatkowym dniem wolnym. W tym przypadku rozliczenie przepracowanych godzin prowadzone jest przez porównanie pracy faktycznie wykonanej z założonym harmonogramem.

W zależności od typu działań może tutaj wystąpić przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy:

  • do 12 godzin,
  • do 16 godzin – przy zatrudnieniu związanych z dozorem urządzeń lub wymagających częściowego postawienia w pogotowiu do pracy,
  • do 24 godzin – dotyczy głównie pracowników zobligowanych do pilnowania mienia, ochrony osób oraz służb ratowniczych i strażaków.

Nadgodzina czy nie?

Zgodnie z art. 151 § 1 K.p. pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także czynność wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Co to oznacza w praktyce? Sprawdźmy na przykładzie:

Jednego dnia, zgodnie z harmonogramem pracy zatrudniony miał wykonywać swoje obowiązki przez 12 godzin od 8:00 do 20:00. W pracy jednak okazało się, że musiał zostać dłużej, przez z firmy wyszedł dopiero o godz. 21:00. Zgodnie z harmonogramem przepracował więc założone 12 godzin i 1 nadgodzinę.

Następnego dnia, zatrudniony miał pracować 6 godzin od 8:00 do 14:00. Jednak znów musiał zostać dłużej, przez co jego zmiana przedłużyła się do godziny 18. Faktycznie zatem przepracował tego dnia 10 godzin. Standardowy wymiar czasu pracy w ciągu dnia wynosi 8 godzin i za ten okres należy się podstawowa stawka rozliczeniowa. Pozostały czas traktowany jest jako nadgodziny

Jak rozliczać dodatkową pracę?

W pierwszej kolejności wzorem powyższego przykładu należy ustalić faktyczną ilość nadgodzin. Tutaj należy wziąć pod uwagę nie tylko dobowy wymiar, lecz także tygodniową normę czasu pracy. Jej przekroczenie również oznaczać będzie konieczność rozliczenia nadgodzin.

Nadprogramowy czas pracy zobowiązuje właściciela przedsiębiorstwa do wypłaty dodatku. Oznacza to więc, że standardowa wypłata za nadgodziny zostanie powiększona o kwotę w wysokości:

  • 50% stawki godzinowej – w przypadku nadgodzin w ciągu dnia,
  • 100% stawki godzinowej – przy nadprogramowej pracy w nocy.