Program “Polski Ład” to plan wsparcia gospodarki, który ma pomóc obywatelom wyjść z kryzysu związanego z pandemią. Projekt właśnie przechodzi przez skomplikowany proces ustawodawczy, już teraz jednak pojawiają się informacje dotyczące założonych w nim zmian. Również przedsiębiorcy będą mogli na tym skorzystać: planowane są ulgi, które mogą pomóc we wdrożeniu najnowszych projektów. O czym dokładnie mowa?

Dwie ulgi jednocześnie – B+R i IP Box

Ustawodawca stawia na rozwój przedsiębiorstw. Już w 2019 roku wprowadzono ulgę IP Box, która zmieniała sposób opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej rozwijanej w trakcie prowadzenia działalności B+R. Zakłada ona opodatkowanie zysków niewielką stawką w wysokości 5%. Z kolei przyjęta ulga B+R oferuje możliwość odliczenia kwot od podstawy opodatkowania do 150% kosztów poniesionych, związanych z badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi. To cenne wsparcie szczególnie dla młodych przedsiębiorstw oraz startupów.

Co zatem uległo zmianie? Od 2022 roku można będzie korzystać z obu opisanych ulg jednocześnie. To znaczy, że przedsiębiorca odliczający koszty działań badawczych będzie mógł też skorzystać z preferencyjnego opodatkowania wyników prac.

Mechanizacja firmy się opłaca – ulga na robotyzację

Gospodarka po pandemii musi szybko wrócić na pierwotne tory. W celu pobudzenia procesów produkcyjnych rząd proponuje specjalną ulgę na zakup robotów przemysłowych. Jej celem jest zwiększenie atrakcyjności polskich firm oraz wydajności ich pracy.

Ulga na robotyzację zakłada możliwość odliczenia od dochodu dodatkowych 50% poniesionych kosztów związanych z zakupem lub instalacją robota przemysłowego. Za koszty uzyskania przychodów można uznać:

  • opłaty związane z zakupem robotów przemysłowych oraz systemów z nimi powiązanych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, które służą do poprawnej instalacji i obsługi robotów przemysłowych,
  • opłaty związane ze szkoleniami personelu dotyczącymi obsługi zakupionych urządzeń,
  • koszty ustalone w umowie leasingu tychże robotów.

Innowacyjny pracownik w cenie

Ustawa “Polski Ład” umożliwi także zmniejszenie podatku dochodowego na tzw. pracowników innowacyjnych. Zgodnie z dokumentem są to osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach, które jednocześnie wykonują działalność badawczo-rozwojową. Do tej grupy zaliczyć można więc konstruktorów, programistów, czy wynalazców.

Po co wprowadzana jest ulga? Ma ona przede wszystkim zwiększyć wynagrodzenie pracowników innowacyjnych, co zmotywuje ich do dalszej pracy i podwyższy konkurencyjność zatrudnienia w przedsiębiorstwie. A wyższa pensja zachęci intelektualistów do pozostania w rodzimych spółkach, w których również będą mogli liczyć na godne życie.