Już od przyszłego miesiąca zaczną obowiązywać zmiany związane z nowym rządowym projektem SLIM VAT 2. Utworzone przepisy usprawnią wykonywanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, regulują płynność finansową przedsiębiorstw stosujących MPP, a także wprowadzają zmiany odnośnie stosowania ulgi za złe długi. Projekt został zatwierdzony przez Prezydenta, a większość zapisów wchodzi w życie od 1 października.

Co się zmieni? Sprawdźmy!

Modyfikacje ułatwią regulowanie podatków związanych z transportem międzynarodowym. Zmianie uległa między innymi definicja legalna terminu “państwo członkowskie”. To odpowiedź na liczne problemy związane z podatkami dotyczącymi przewozu towarów od producentów z Wielkiej Brytanii, która wyszła ze wspólnoty europejskiej. W dokumencie zostały również wskazane zasady określające miejsce dostawy w ramach tzw. transakcji łańcuchowych.

Przepisy dotyczą również udogodnień w kwestii rozliczania podatku VAT od importu towarów z zagranicy. Wprowadzono nowe regulacje dotyczące zasad przygotowywania korekt obniżających podstawę opodatkowania, zmieniono również poprzednie reguły dotyczące terminów rozliczenia tego podatku. Dodatkowo uaktualniono warunki rezygnacji ze zwolnienia z VAT dotyczącego dostawy budynków lub ich części.

Niektóre zapisy projektu dotyczą też wykonania postanowień Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października ubiegłego roku. 

Czy takie modyfikacje przyniosą korzyści?

Ministerstwo wskazuje szereg zalet projektu SLIM VAT 2. Przede wszystkim modyfikacje znacznie ułatwią rozliczenie podatku z tytułu importu towarów. Od wejścia w życie ustawy, formalności te będzie można załatwić bezpośrednio w deklaracji podatkowej, łącznie z ewentualnymi korektami. Z pewnością pomocne okaże się wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi.

Regulacje pomogą przy transporcie międzynarodowym. Określenie miejsca “dostawy ruchomej” przy transakcjach łańcuchowych ułatwi ewidencjonowanie całej operacji. Modyfikacje dotyczą również kwestii sprzedaży nieruchomości, w których od tej pory dostawca i nabywca będzie mógł złożyć zgodne oświadczenie dotyczące formy jej opodatkowania.

Bilet jako faktura? Od października już tak!

Ustawa zakłada także zmianę rozporządzenia w zakresie zasad księgowania przewozów osobowych. Od tej pory wystawiony bilet będzie pełnił funkcję faktury. To spore ułatwienie pracy kierowców, będące efektem postulatów zgłaszanych na forum dialogu Ministerstwa Finansów z biznesem.

Zmiana usprawni pracę, bowiem pozwoli uniknąć konieczności wystawiania faktur na żądanie przy transporcie na mniejsze odległości. Nabywca może przy tym skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie posiadanych biletów bez konieczności ich fakturowania.