Umowa o pracę ściśle wiąże zatrudnionego z przedsiębiorstwem. Od tej pory musi on wykonywać obowiązki zgodnie z ustalonym harmonogramem i na tej podstawie otrzyma stosowne wynagrodzenie. Jednak pracownik ma w tym czasie prawo do chorobowego oraz urlopu. O ile pierwszy rodzaj absencji w pracy nie posiada szczególnych regulacji, z drugim sprawa wygląda inaczej. Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu przy podjęciu nowego zatrudnienia? 

Ile dni urlopu przysługuje pracownikom?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od okresów poprzedniego zatrudnienia. Warto jednak podkreślić, że okresy bezrobocia, czy sposoby rozwiązania stosunku pracy nie mają tutaj znaczenia – liczy się jedynie sumaryczna długość stażu pracy.

Ilość dostępnych dni wolnych zależy także od wykształcenia. W zależności od ukończenia określonego typu szkoły można doliczyć:

  • do 3 lat przy uczęszczaniu do zasadniczej szkoły zawodowej,
  • do 5 lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej,
  • do 4 lat dla absolwentów liceum oraz 6 lat w przypadku szkół policealnych,
  • do 8 lat przy ukończeniu szkoły wyższej.

Obliczony staż urlopowy wpływa na ilość przysługujących dni wolnych. Jeśli jest on krótszy niż 10 lat pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu, gdy staż jest większy pracownik ma prawo do 26 dni wolnych.

Kiedy mogę wykorzystać urlop?

Zatrudniony otrzymuje ten przywilej wraz z rozpoczęciem pierwszej pracy. W pierwszym roku dni wolne są jednak nieco inaczej rozliczane. Prawo do urlopu nabywa się z dołu, co oznacza, że możliwość wypoczynku w wysokości 1/12 wymiaru można uzyskać po przepracowaniu pełnego miesiąca.

Zobaczmy jak to działa na przykładzie: Pan Marek został zatrudniony 1 października na trzymiesięczną umowę o pracę. Zakładamy, że przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu, zatem miesięczny wymiar dni wolnych do wykorzystania wynosi 1,66. W pierwszym roku pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglania tej liczby w górę, w zależności od jego woli zatrudnionemu przysługuje więc 1 lub 2 dni wolnego na miesiąc. Może z niego skorzystać jednak dopiero po 1 listopada.

Kolejne zatrudnienie a urlop

Prawo do urlopu w pełnym wymiarze zatrudniony uzyska następnego roku po okresie, w którym rozpoczął pierwszą pracę. Wówczas już nie ma obowiązku miesięcznego przepracowania, kolejny urlop pracownik nabywa z góry. Dotyczy to sytuacji, w której zatrudniony kontynuuje pracę na dotychczasowym stanowisku, lub zostaje przyjęty do innej firmy. 

Warto tutaj podkreślić, że urlop wypoczynkowy nie jest równoważny z okresem chorobowym. W drugim przypadku nieobecność w pracy wynika z niemożności jej wykonywania i rozliczana jest z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas nie ma żadnych ograniczeń, chorobowe można wybrać niezależnie od ilości przepracowanych dni.