Choć przepisy BHP dość precyzyjnie określają warunki na miejscu pracy, co jakiś czas nadal słyszy się o wypadkach. Niezależnie od tego, czy są to poważne zdarzenia, czy łagodne sytuacje – w każdym przypadku poszkodowanemu należy się pomoc. Nie da się także uniknąć odpowiedzialności – Kodeks Pracy dokładnie wskazuje kto powinien ponieść konsekwencje w związku z wypadkiem…

Czym jest wypadek przy pracy?

Takim określeniem nazywamy nagłe zdarzenie, które ma miejsce podczas wykonywania służbowych obowiązków i wynika z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od pracownika. Efektem wypadku może być uraz, który powoduje uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Wyróżnia się kilka podstawowych typów takich zdarzeń, na przykład:

  • śmiertelny wypadek przy pracy – który powoduje śmierć pracownika,
  • wypadek ciężki – niebezpieczny incydent, w którym doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała, na przykład: utraty wzroku lub słuchu,
  • wypadek lekki – zdarzenie, które uniemożliwia pracę przez okres dłuższy niż 28 dni,
  • wypadek zbiorowy mający miejsce wówczas, gdy w wyniku oddziaływania tego samego czynnika zagrożenia, uszczerbek na zdrowiu ponosi minimum 2 osoby.

Kto za to odpowie?

W pierwszej kolejności, gdy mówimy o odpowiedzialności za wypadek, przychodzi na myśl pracodawca. Jednak nie zawsze tak się dzieje, w pewnych sytuacjach, sankcjami może zostać obciążony inny pracownik. Zgodnie z zapisami kodeksu karnego, podmiotem podciągniętym do odpowiedzialności za naruszenia może być pracodawca lub osoba bezpośrednio upoważniona przez niego do kierowania zadaniami w firmie, lub kontroli zasad BHP na stanowiskach pracy. W praktyce odznacza to, że często wina za powstałe wypadki przy pracy spada na osoby piastujące stanowiska kierownicze, mistrza brygady lub inspektora BHP. Taka osoba nie musi jednocześnie otrzymać oficjalnego upoważnienia od szefa, ponieważ odpowiedzialność za wymienione czyny spoczywa na tych pracownikach z racji podejmowanego stanowiska.

Zwolnienie L4, odszkodowanie i inne prawa poszkodowanego

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przysługuje zasiłek chorobowy na czas rekonwalescencji. W tym przypadku świadczenie wynosi 100 proc. podstawy wynagrodzenia i może być wypłacane przez 182 dni. Jeżeli po tym czasie zatrudniony nadal nie jest zdolny do powrotu, lecz dalsze leczenie daje nadzieję na pełne ozdrowienie, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne w takim samym wymiarze, wypłacane maksymalnie przez rok.  W przypadku śmierci pracownika należy się specjalna odprawa wypłacana z zakładu ubezpieczeń w wysokości

  • miesięcznego wynagrodzenia – gdy zatrudniony pracował krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia dla osób ze stażem 10-15 lat pracy,
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia – w przypadku pracowników związanych z firmą więcej niż 15 lat.